ตารางการแข่งขันและผลการแข่งขัน ภาคอีสาน

ภาคอีสาน รุ่น 7 - 8 ปี

วันที่ 16 กรกฎาคม 2559

ณ สนามเคเอส ซ็อคเกอร์ จังหวัดขอนแก่น

คลิกเพื่อดูตารางการแข่งขันและผลการแข่งขัน

ภาคอีสาน รุ่น 9 - 10 ปี

วันที่ 16 กรกฎาคม 2559

ณ สนามเคเอส ซ็อคเกอร์ จังหวัดขอนแก่น

คลิกเพื่อดูตารางการแข่งขันและผลการแข่งขัน

ภาคอีสาน รุ่น 11 - 12 ปี

วันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2559

ณ สนามเคเอส ซ็อคเกอร์ จังหวัดขอนแก่น่

คลิกเพื่อดูตารางการแข่งขันและผลการแข่งขัน

ภาคอีสาน รุ่น 13 - 15 ปี

วันที่ 17 กรกฎาคม 2559

ณ สนามเอ็มอาร์ ซ็อคเกอร์ อารีน่า จังหวัดเชียงใหม่

คลิกเพื่อดูตารางการแข่งขันและผลการแข่งขัน